Revoluciona el teu Disseny: Optimització amb Variables en Figma

Optimizando el diseño con variables en Figma

En l’univers del disseny digital, l’eficiència i la uniformitat són elements crucials per a la creació d‘experiències d’usuari excepcionals. En Itequia Design, sempre estem en la cerca d’eines i tècniques que potenciïn el nostre flux de treball i garanteixin la coherència en els nostres projectes. Entre aquestes tècniques, destaca l’ús de variables en Figma. Figma, […]

Mapes de Calor en l’avaluació de la Interfície d’Usuari

Heatmap-2048x1024

Els mapes de calor, eines valuoses en el disseny d’experiències d’usuari (UX) per a productes digitals, ofereixen una visió profunda i detallada de la interacció de l’usuari. A continuació, destaquem com l’efectivitat dels mapes de calor pot potenciar el disseny UX, centrant-nos en la visualització de patrons d’interacció, la identificació de punts calents i freds, […]