Mapes de Calor en l’avaluació de la Interfície d’Usuari

Heatmap-2048x1024

Els mapes de calor, eines valuoses en el disseny d’experiències d’usuari (UX) per a productes digitals, ofereixen una visió profunda i detallada de la interacció de l’usuari. A continuació, destaquem com l’efectivitat dels mapes de calor pot potenciar el disseny UX, centrant-nos en la visualització de patrons d’interacció, la identificació de punts calents i freds, […]