Model de color HSL: Què és i per què hauries d’usar-ho en el teu CSS

Modelo-de-color-HSL

Què és el model de color HSL i en què es diferencia del RGB o HEX? El HSL (Hue, Saturation and Lightness) és un model de color i representació de colors en el desenvolupament web. S’utilitza per a descriure i manipular colors d’una manera més intuïtiva i perceptiva. Això li fa ser especialment útil i […]