Les Dark Patterns: Tècniques de Disseny Enganyoses

Dark Patterns

Les Dark Patterns són tècniques de disseny que manipulen o enganyen els usuaris perquè realitzin accions que no volen o que no són beneficioses per a ells. Aquestes pràctiques poden afectar negativament l’experiència de l’usuari (UX), la confiança, la satisfacció i la fidelitat dels clients. En aquest article, analitzarem alguns exemples de Dark Patterns, les […]