Les animacions en els dissenys d’interfícies: Descobreix com millorar la UX

experiència-de-usuari-a-través-de-les-animacions

La importància de les animacions en el disseny d’interfícies Quan dissenyem interfícies, hem de tenir en compte que els usuaris interactuaran amb elles, no són un canal unidireccional. Els productes o serveis digitals han de donar una resposta a les accions que pren l’usuari sobre elles. Per a aconseguir una millor experiència d’usuari, l’ideal és […]