Revoluciona el teu Disseny: Optimització amb Variables en Figma

En l’univers del disseny digital, l’eficiència i la uniformitat són elements crucials per a la creació d‘experiències d’usuari excepcionals. En Itequia Design, sempre estem en la cerca d’eines i tècniques que potenciïn el nostre flux de treball i garanteixin la coherència en els nostres projectes. Entre aquestes tècniques, destaca l’ús de variables en Figma.

Figma, una eina de disseny d’interfícies d’usuari, ha transformat la forma en què abordem els nostres projectes. Ofereix un conjunt de característiques que simplifiquen la creació de dissenys atractius i funcionals, i en aquest context, les variables exerceixen un paper crucial. Ens permeten crear elements reutilitzables, mantenir la coherència del disseny i facilitar la creació de temes. 

En aquest article, explorarem com les variables en Figma poden ajudar-nos a optimitzar el nostre procés de disseny. Així que, si estàs buscant maneres de millorar el teu flux de treball de disseny, continua llegint!

Les variables en Figma

En la seva essència, les variables en Figma són valors que poden ser reutilitzats en múltiples llocs dins d’un arxiu de disseny. Aquests valors poden ser de diferents tipus, com a colors, números, cadenes de text i booleans, i exerceixen un paper fonamental en definir i controlar aspectes clau dels elements de disseny.

modes - set mode context and interaction

Avantatges clau d’utilitzar variables en Figma:

Elements Reutilitzables: Definir un element de disseny, com un botó o un component d’interfície d’usuari, i reutilitzar-lo en diferents parts del disseny. Canviar la variable d’aquest element es reflectirà automàticament en totes les instàncies.

mode-conflicts-info

Consistencia del Diseño: Utilitzar variables per a definir colors, fonts i espaiats, assegurant que aquests elements es mantinguin consistents en tot el disseny.

Creació de Temes: Definir un conjunt de variables per a un tema particular, com un tema fosc o clar, i aplicar aquest tema al disseny canviant simplement les variables.

Implementació Pràctica de Variables en Projectes:

En la pràctica, les variables s’adapten a les necessitats específiques de cada disseny. Per exemple, les variables de color poden definir una paleta coherent, les de número poden establir grandàries i espaiats consistents, les de cadena poden controlar el contingut del text, i les booleanes poden gestionar la visibilitat d’elements específics.

Imagina que estàs dissenyant un lloc web i vols mantenir la consistència en tot el disseny, especialment en els colors. En lloc d’usar colors específics (per exemple, “#FF0000” per a vermell), pots definir variables per als colors que planeges usar en tot el disseny.

Definir variables de color:

Pots definir variables com “PrimaryColor” per al color principal del lloc, “SecondaryColor” per a un color secundari, i així successivament.

En Figma, pots fer això creant un quadre de text amb el nom de la variable (per exemple, “PrimaryColor”) i aplicant el color desitjat a aquest quadre de text.

Utilitzar variables en elements de disseny:

En lloc d’especificar un color específic per a un element, com un botó, pots usar la variable que vas definir. Per exemple, en lloc d’aplicar directament un color vermell a un botó, aplicaries la variable “PrimaryColor”.

Per a fer això en Figma, selecciona l’element de disseny (per exemple, el botó), veu a les propietats d’estil (com el farciment de color), i selecciona l’opció d’usar una variable. Després, tria la variable “PrimaryColor”.

Beneficis d’utilitzar varibales

  • Manteniment fàcil: Si decideixes canviar el color principal del lloc més endavant, només necessites actualitzar el valor de la variable “PrimaryColor” en un sol lloc, i tots els elements que usen aquesta variable s’actualitzaran automàticament en tot el disseny.
  • Consistència: Garanteixes que tots els elements que comparteixen el mateix propòsit (com els botons) tinguin el mateix color, la qual cosa ajuda a mantenir una aparença coherent en tot el disseny.

En resum, l’ús de variables en Figma et permet definir valors reutilitzables per a elements de disseny com a colors, la qual cosa facilita la consistència i el manteniment en tot el teu projecte de disseny.

variables-collections-groups

Scoping de Variables: Definint l’Abast: 

El “scoping” en Figma es refereix a la definició de l’abast d’una variable, determinant on pot utilitzar-se en el disseny. Aquest enfocament és essencial per a mantenir la coherència i prevenir errors derivats d’un ús incorrecte de les variables. Per exemple, pots limitar una variable de color sol als botons o una variable de número a l’espaiat entre elements.

Disseny Responsive Simplificat amb Variables de Figma:

La pràctica del disseny responsive és essencial per a adaptar-se a diferents mides de pantalla, i les variables en Figma són aliades valuoses en aquesta tasca. Permeten definir i controlar diversos aspectes dels elements de disseny, com a dimensions, espaiats i ràdio de vora, facilitant la creació de dissenys que s’ajusten automàticament a diferents grandàries de pantalla.

text-fill-container

Consells per a Optimitzar el Flux de Treball en Figma:

Biblioteca de Components: Crear una biblioteca de components en Figma és essencial per a optimitzar el flux de treball. Els components, capes o grups reutilitzables, asseguren la coherència en els dissenys i permeten fer canvis ràpidament.

Ús Estratègic de Variants: Les Variants en Figma permeten agrupar versions similars d’un component en un sol element, simplificant l’organització i evitant redundàncies.

Assets panel open in the left sidebar with the cursor hovering over the team library icon

Itequia Design en Acció:

Itequia Design aprofita les funcionalitats de Figma, com la creació de components i l’ús estratègic de Variants, per a dissenyar de manera eficient i mantenir la coherència en els seus projectes. Aquesta implementació efectiva els permet estalviar temps i millorar la col·laboració entre els membres de l’equip.

Conclusió: Optimitzant el Disseny amb Variables en Figma

En resum, les variables en Figma es revelen com una eina indispensable en la caixa d’eines del dissenyador digital contemporani. En permetre la creació d’elements reutilitzables, mantenir la coherència del disseny i simplificar l’adaptació a diferents grandàries de pantalla, aquestes variables s’erigeixen com un aliat potent en la cerca d’experiències d’usuari excepcionals.

Et convidem a explorar el món de les variables en Figma en els teus propis projectes. Experimenta, ajusta i descobreix com aquest enfocament pot transformar el teu flux de treball i elevar la qualitat dels teus dissenys. No esperis més per a optimitzar el teu procés creatiu i oferir experiències d’usuari impactants!

En Itequia Design, creiem en la innovació constant i a aportar solucions personalitzades que s’adaptin als teus objectius. Contacta’ns, estarem encantats d’ajudar-te.

Registra't a la nostra newsletter​

    En què et podem ajudar?