Principis heurístics de Nielsen: Què són i com aplicar-los

Què són les 10 heurístiques d’usabilitat? 

És important començar aquest article explicant que són les 10 heurístiques d’usabilitat, doncs , podem definir-les com un conjunt de principis que descriuen els elements clau d’un disseny web usable. 

Qué-son-las-10-heurísticas-de-usabilidad-Itequia

Aquestes heurístiques són àmpliament utilitzades en la indústria del disseny web per avaluar la usabilitat d’un lloc web, creades pel reconegut expert en usabilitat i experiència d’usuari, Jakob Nielsen el 1994. 

Quan parlem d’usabilitat web, ens referim a la facilitat amb què els usuaris poden navegar i utilitzar un lloc web per assolir els seus objectius de manera eficient i satisfactòria. En altres paraules, un lloc web és usable si és fàcil d’utilitzar, entendre i navegar, i si permet als usuaris realitzar les tasques que desitgen sense trobar obstacles o confusió. Com ja vam veure en un article d’Itequia sobre el Disseny Web Responsive. 

S’anomenenheurísticsperquè són regles generals i no directrius d’usabilitat específiques. Aquesta anàlisi consisteix en una sèrie de comprovacions que miren de vetllar per la usabilitat i la consecució d’objectius, plantejant conclusions i propostes de millora. 

Realitzar aquesta anàlisi heurística d’usabilitat implica que un grup petit d’experts, segons Jacob Nielsen amb 5, seria suficient, examinin la interfície i jutgin el compliment d’aquests principis d’usabilitat. 

Quins són 10 principis d’usabilitat heurístics? 

Vegem a continuació, un per un, els 10 principis heurístics formulats per Jakob Nielsen: 

1 | Visibilitat de l’estat del sistema 

El primer dels 10 principis és la visibilitat de l’estat del sistema. Aquest principi fa referència a que l’usuari ha de ser informat clarament sobre l’estat del sistema en tot moment, incloent qualsevol missatge d’error o confirmació. 

Vegem-ne alguns exemples: 

 • Les barres de càrrega de les imatges o dels processos de descàrrega de fitxers 
 • Els Breadcrumbs o molles de pa que ens mostren on ens trobem dins de la web 
 • Els indicadors dels processos de compra que solen indicar-nos en quina fase ens trobem  

 

Visibilitat-estat-del-sistema-Principis-Heurístics-Jakob-Nielsen-Itequia

 

2 | Coincidència entre el sistema i el món real 

Aquest segon principi fa referència al fet que la interfície ha d’utilitzar el llenguatge i la terminologia que l’usuari espera i sàpiga fer servir, en lloc de termes tècnics o abstractes, que siguin difícils de comprendre o no resultin familiars. 

Per exemple, l’ús de la paperera com a símbol d’esborrar, aquesta icona sabem per a què serveix o com a mínim podem intuïm veure’l. 

 

Coincidència-entre-el-sistema-i-el-món-real-Principis-Heurístics-Jakob-Nielsen-Itequia

 

3 | Control i llibertat de l’usuari 

Aquest és un principi molt important, ja que hem de donar l’opció als usuaris de desfer o revertir una acció, així com sortir de situacions no desitjades o no planejades. 

Alguns exemples d’aquest principi serien: 

 • Botó de desfer 
 • Donar la possibilitat d’editar un perfil personal 

 

User-control-and-freedom-Heuristic-Principles-Jakob-Nielsen-Itequia

 

4 | Consistència i estàndards 

Aquest principi afirma que la interfície utilitzada a la nostra web o aplicació ha de seguir les convencions i els estàndards del disseny d’interfícies per garantir la coherència i la familiaritat de l’usuari. 

Per exemple: 

 • Si a la teva web o aplicació, el menú de navegació està situat a l’esquerra, no canviïs la seva ubicació depenent de la pàgina on estiguis, tornaràs boig a l’usuari i la seva experiència no serà satisfactòria. 
 • Els botons verds els associem a acceptar una cosa, i els botons vermells a cancel·lar. No se’ns acudiria mai posar els botons al revés, perquè el nombre d’errors que cometria la gent seria enorme i hem de facilitar el camí a l’usuari. 

 

Consistència-i-estàndards-Principis-Heurístics-Jakob-Nielsen-Itequia

 

5 | Prevenció d’errades 

El que ens vol dir aquest principi és molt clar, hem de prendre mesures per evitar que els usuraris cometin errors, i s’han de proporcionar missatges d’error clars i útils quan aquests passin. 

Un dels exemples més clars és la confirmació d’adreça de correu electrònic o de la contrasenya amb doble camp als formularis. 

 

Error-prevention-Heuristic-Principles-Jakob-Nielsen-Itequia

 

6 | Reconeixement en lloc de record  

Aquest sisè principi ens indica que la informació i les opcions han d’estar visibles i fàcilment accessibles per a l’usuari, en comptes de dependre’n de la memòria. 

L’exemple més senzill per a aquest principi el podem trobar als editors de text. 

Amb un editor de text quan seleccionareu una font entre les mil que heu instal·lat, és més fàcil que disposem d’una previsualització de la font, en comptes d’haver d’acordar-nos del nom de cadascuna. 

 

Reconocimiento-en-lugar-de-recuerdo-Principios-Heuristicos-Jakob-Nielsen-Itequia

 

7 | Flexibilitat i eficiència dús 

La flexibilitat i eficiència dús vol dir que la interfície ha de ser capaç d’adaptar-se a les necessitats i habilitats dels usuaris, i permetre als usuaris realitzar tasques ràpidament si ho desitgen. 

Un exemple clar és el cercador de Google, si no tens molta experiència en el seu ús, simplement escrius el que vols buscar i llest. Però si ets més expert i esperes trobar cerques més específiques, pots fer servir operadors dins del cercador. 

 

Flexibilidad-y-eficiencia-de-uso-Principios-Heuristicos-Jakob-Nielsen-Itequia

 

8 | Disseny estètic i minimalista 

És de vital importància que la interfície de la nostra web o aplicació sigui atractiva i fàcil d’entendre, amb un disseny simple i net. 

L’experiència ens diu que l’usuari espera trobar llocs nets i que carreguin ràpid, per la qual cosa és recomanable eliminar tot allò que consideris innecessari i que no aporta cap funcionalitat al nostre lloc web. 

 

9 | Ajuda els usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors 

Un altre dels principis més importants per construir un lloc web usable. 

Els missatges d’error han de ser clars i oferir solucions per recuperar-se de qualsevol problema que pateixi l’usuari. 

Un dels exemples més coneguts és l’error 404. La majoria coneixem que és un error 404 però hi ha usuaris que no saben què és, per això ho hem de canviar o acompanyar d’algun missatge més amigable com “Ho sento, pàgina no trobada i donar-li possibilitat de sortida amb altres pàgines relacionades o un cercador intern perquè pugui buscar i no se’n vagi de la web. 

 

Help-users-recognize-diagnose-and-recover-from-errors -Principles-Heuristics-Jakob-Nielsen-Itequia

 

10 | Ajuda i documentació 

L’últim dels principis heurístics, oferir ajut i documentació a l’usuari que navega per la nostra web o aplicació. 

La interfície ha de proporcionar suficient documentació i ajuda per als usuaris que necessitin més informació o suport. 

Hi ha una gran varietat d’exemples d’aquest principi, com ara: 

 • FAQs, Frequently Asked Questions, preguntes freqüents
 • La icona d’informació o interrogació a prop d’algunes opcions 
 • Onboardings només obrir una aplicació on es mostra allò essencial o un petit tutorial d’ús i navegació 

 

Help-and-documentation-Heuristic-Principles-Jakob-Nielsen-Itequia

 

Per què hauríem de seguir aquests 10 principis heurístics? 

Són moltes les noves aplicacions en desenvolupament i productes convencionals que pateixen una mala usabilitat. I la majoria es beneficiarien d’una anàlisi heurística realitzada per un sol expert. 

Com a conseqüència veurien una millora enorme als seus UX sense trencar el pressupost. Tot i això, si el temps i els diners ho permeten, entre 5 i 8 experts sembla ser el punt ideal, ja que aquesta opció, hauria de revelar la majoria dels problemes d’usabilitat que pateix la nostra aplicació o lloc web. 

És important saber que, el compliment dels 10 principis heurístics de Nielsen, no exclouen els tests amb usuaris, però com t’hauràs pogut adonar, després de llegir l’article, permeten detectar errorsclarsabans de llençar qualsevol producte o servei. 

Siguin quines siguin les necessitats del teu projecte, pots contactar amb nosaltres i t’ajudarem en el disseny del teu producte o servei.

 

Registra't a la nostra newsletter​

  En què et podem ajudar?