​​​Millorant Figma per a desenvolupadors amb Dev Mode

Figma s’ha convertit en una eina essencial per a dissenyadors de tot el món, permetent-los crear prototips i dissenys d’alta qualitat en col·laboració amb equips de treball. No obstant això, el seu valor va més enllà de l’etapa de disseny. Gràcies a la seva característica anomenada “Dev Mode” (Manera de Desenvolupament), Figma s’ha convertit en una eina encara més poderosa i valuosa per a desenvolupadors i equips de desenvolupament. En aquest article, explorarem com Dev Mode està canviant la forma en què dissenyadors i desenvolupadors col·laboren i creen productes excepcionals junts.

 

Què és Dev Mode?

Dev Mode és una característica que permet als desenvolupadors estendre les capacitats de Figma utilitzant codi personalitzat. En altres paraules, transforma Figma en una plataforma que no sols s’utilitza per a dissenyar, sinó també per a desenvolupar i prototipar funcionalitats interactives directament en l’aplicació.

 

Dev Mode Teaser (Config 2023):

O aprèn més sobre la Manera de Desenvolupament en Figma:

Els beneficis de Dev Mode

La Manera de Desenvolupament (Dev Mode) de Figma ofereix diversos beneficis tècnics clau per als desenvolupadors:

 1. Extensibilitat

  Dev Mode permet als desenvolupadors estendre les capacitats de Figma mitjançant codi personalitzat escrit en JavaScript. Això significa que els desenvolupadors poden agregar noves funcionalitats i característiques a l’aplicació que no estan disponibles de manera nativa.

 2. Automatització de tasques

  Els desenvolupadors poden utilitzar Dev Mode per a automatitzar tasques repetitives i tedioses. Per exemple, poden crear seqüències de comandos per a generar automàticament dissenys o realitzar accions específiques en els documents de Figma, la qual cosa estalvia temps i redueix errors humans.

 3. Personalització de components

  Dev Mode permet als desenvolupadors personalitzar i crear components de disseny personalitzats directament en Figma. Això és especialment útil quan es necessita adaptar els components a les necessitats específiques d’un projecte o plataforma.

 4. Integració amb APIs Externes

  Dev Mode permet als desenvolupadors integrar dades i serveis externs en els dissenys de Figma. Això pot incloure l’obtenció de dades en temps real des d’una API web, la qual cosa facilita la creació de dissenys basats en dades actualitzades.

 5. Prototipat d’interaccions avançades

  Els desenvolupadors poden utilitzar Dev Mode per a crear prototips d’interaccions altament personalitzades i complexes. Poden definir comportaments interactius precisos i realitzar proves d’usabilitat directament dins de Figma.

 6. Controls de versions

  Dev Mode facilita el control de versions dels projectes de disseny i desenvolupament en Figma. Els desenvolupadors poden mantenir un registre dels canvis en el codi personalitzat i col·laborar amb dissenyadors en un entorn controlat.

 7. Automatització de proves

  Els desenvolupadors poden utilitzar Dev Mode per a automatitzar proves i verificacions en els dissenys de Figma. Això garanteix la qualitat i coherència del disseny a mesura que es fan canvis i actualitzacions.

 8. Facilita la col·laboració

  Dev Mode promou una col·laboració més estreta entre dissenyadors i desenvolupadors en permetre’ls treballar en el mateix entorn. Els desenvolupadors poden comprendre millor les intencions de disseny i els fluxos de treball dels dissenyadors, la qual cosa porta a una implementació més precisa.

 9. Millora l’Eficiència

  En última instància, Dev Mode millora l’eficiència en el procés de disseny i desenvolupament, ja que permet als equips treballar de manera més cohesionada i eliminar obstacles en la comunicació entre dissenyadors i desenvolupadors.

Com funciona Dev Mode

Per a començar a utilitzar Dev Mode, els desenvolupadors poden escriure codi personalitzat utilitzant el llenguatge JavaScript. Figma proporciona una API completa que permet als desenvolupadors interactuar amb els documents de disseny, crear components personalitzats, manipular estils i executar accions personalitzades. Una vegada que s’ha escrit el codi, es pot carregar en Figma i aplicar als dissenys i prototips.

Figma Dev Mode: La Innovació que ha redefinit la col·laboració en el disseny i desenvolupament de productes

La Manera de Desenvolupament (Dev Mode) de Figma ha transformat la forma en què dissenyadors i desenvolupadors col·laboren en projectes de disseny i desenvolupament de productes. Facilita la comunicació, estalvia temps i brinda als equips la capacitat de crear prototips funcionals i personalitzar dissenys de manera més efectiva. Aquesta característica ha consolidat encara més la posició de Figma com una eina essencial en el procés de disseny i desenvolupament de productes.

Siguin les que siguin les necessitats del teu projecte, pots contactar amb nosaltres i t’ajudarem amb el disseny del teu producte o servei.

Registra't a la nostra newsletter​

  En què et podem ajudar?