​​​Data visualization: Què és i com explicar històries amb dades​

Què és la visualització de dades?

La visualització de dades és el procés de presentar informació en forma gràfica o visual per a facilitar la comprensió, l’anàlisi i la comunicació de patrons, tendències i relacions que existeixen entre les dades. És una eina poderosa per a comunicar informació de manera efectiva, ajudant els usuaris a obtenir una comprensió més profunda i significativa de les dades. Quan ens enfrontem a grans quantitats de dades complexes, la visualització ens permet transformar aquestes dades en representacions visuals clares i significatives.

La visualització de dades ajuda a convertir totes aquestes dades detallades en informació que es comprengui amb facilitat i resulti visualment atractiva i d’utilitat. Identifica patrons, tendències i relacions que poden passar desapercebudes en una llista de números o en una taula de dades. En oferir xifres i números sense processar, pot ajudar a recolzar millors decisions organitzatives per mitjans de taules, gràfics, diagrames, fulls de càlcul, mapes i números.

A més de facilitar la comprensió, la visualització de dades també millora la comunicació de la informació. En presentar les dades de manera visualment atractiva i organitzada, les visualitzacions ajuden a captar l’atenció del públic i transmetre el missatge de manera efectiva. Simplificant conceptes complexos, ressaltant informació rellevant i facilitant la comparació i la interpretació de les dades.

Què significa explicar històries amb dades?

Explicar històries amb dades consisteix en elaborar una narració atractiva basada en dades i anàlisis complexes que ajudin a la seva història i influeixin i informin un públic en particular.

Les històries basades en dades utilitzen diversos tipus de dades, inclosos gràfics de dispersió, mapes geogràfics, escales de temps, gràfics de línies, gràfics circulars, gràfics de barres, mapes de calor i gràfics d’arbre.

Crear una història basada en dades pot tenir un impacte positiu en les persones i en l’organització. Alguns dels avantatges d’ explicar una història amb dades d’èxit són:

 • Agregar valor a les dades i coneixements.
 • Permeten interpretar informació complexa i destacar punts clau essencials per al públic.
 • Ajuden a donar un toc humà a les seves dades.
 • Ofereixen valor al seu públic i el seu sector.

 

visualizacion-de-datos

En què s’assemblen la visualització de dades i la narració de dades?

Les històries basades en dades i les visualitzacions de dades funcionen conjuntament amb el mateix objectiu en ment: Crear una narrativa atractiva, fàctica i contextual. No són intercanviables, sinó dues cares de la mateixa moneda. La visualització proporciona la prova que necessita la seva narrativa, mentre que explicar històries presenta tota la seva informació com una cosa lògica i coherent.

Utilitzar la visualització de dades per a millorar les històries

La visualització de dades pot ser una eina poderosa per a millorar les històries, ja que pot ajudar a recolzar i comunicar el missatge de manera més clara i efectiva. En utilitzar la visualització de dades per a millorar les històries, és important considerar el següent:

 1. Identificar les dades clau: Abans de començar a visualitzar les dades, és important identificar les dades clau que són rellevants per a la història que es vol explicar. Això pot implicar la recol·lecció i organització de les dades en un format accessible i comprensible.
 2. Seleccionar el tipus de visualització adequat: És important seleccionar el tipus de visualització de dades que sigui més efectiva per a comunicar el missatge. Alguns exemples de tipus de visualització inclouen gràfics de barres, gràfiques de línies, mapes, diagrames de flux, entre altres.
 3. Mantenir la simplicitat: Sovint, menys és més, en la visualització de dades. És important evitar la sobrecàrrega d’informació i mantenir la simplicitat en la visualització perquè les dades siguin fàcilment comprensibles.
 4. Explicar una història: La visualització de dades és una eina per a explicar una història, no una fi en si mateix. És important utilitzar la visualització de dades per a recolzar i millorar la història, i no simplement presentar dades per si sols.

Assegura’t que explicar una història basada en dades aporta valor

És important assegurar-se que explicar una història basada en dades aporti valor i sigui rellevant per al públic objectiu. Per a aconseguir-ho, és important seguir aquests passos:

 1. Conèixer al públic: És important conèixer al públic al qual es dirigeix la història.
  Comprendre les seves necessitats, interessos i desitjos, i crear una història que s’ajusti a les seves expectatives i preferències.
 2. Identificar el missatge clau: Abans de començar a explicar una història, és important identificar el missatge clau que es vol transmetre. Aquest missatge ha de ser clar, rellevant i significatiu per al públic.
 3. Verificar l’exactitud de les dades: Abans d’utilitzar les dades en una història: és important verificar la seva exactitud i confiabilitat. És important assegurar-se que les dades siguin precises i estiguin actualitzades, i que s’utilitzin fonts de confiança i verificables.
 4. Utilitzar la visualització de dades per a millorar la història: Com esmentem anteriorment, la visualització de dades pot ser una eina poderosa per a millorar les històries. En utilitzar la visualització de dades, es pot comunicar informació de manera més clara i efectiva, la qual cosa pot millorar l’experiència de l’usuari i agregar valor a la història.
 5. Avaluar l’impacte de la història: Després de explicar la història, és important avaluar el seu impacte i determinar si ha complert el seu propòsit. Això pot implicar el mesurament del compromís de l’usuari, l’avaluació de la retroalimentació del públic i la comparació dels resultats amb els objectius previstos.

 

data-visualization

Les històries basades en dades estan transformant la manera en què les persones consumeixen la informació

Existeix la possibilitat que explicar una història basada en dades pugui canviar enormement la forma en què consumim les dades i les anàlisis.

La narració de dades aporta un toc humà als números i xifres, a vegades indesxifrables, que ens presenten les dades sense processar. Elaborar una narració és una part important del procés, però crear una història sòlida depèn de la seva capacitat per a comprendre i traduir aquesta informació amb imparcialitat.

Això significa analitzar i explorar les dades des de diferents perspectives, identificant patrons, tendències i relacions que poden ajudar a construir una història coherent. En comprendre les dades de manera objectiva, es poden comunicar de manera més efectiva i evitar interpretacions errònies.

De fet, Microsoft Power BI pot ser una eina eficaç per a ajudar-te a explicar aquesta història. Ja que et permet visualitzar, explorar i compartir dades. Pots transformar dades complexes en gràfics, taules i altres elements que ajudin a explicar la teva història i transmetre el missatge desitjat de manera clara i efectiva.

En conclusió, la narració de dades té la capacitat de canviar la forma en què consumim la informació i els anàlisis. En donar-li un toc humà a les dades, les històries basades en dades ens permeten comprendre millor la informació, prendre decisions més informades i comunicar missatges de manera efectiva.

Registra't a la nostra newsletter​

  En què et podem ajudar?