​​​Data visualization: Què és i com explicar històries amb dades​

Data-visualization

Què és la visualització de dades? La visualització de dades és el procés de presentar informació en forma gràfica o visual per a facilitar la comprensió, l’anàlisi i la comunicació de patrons, tendències i relacions que existeixen entre les dades. És una eina poderosa per a comunicar informació de manera efectiva, ajudant els usuaris a […]