CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Itèquia S.L. l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que mitjançant aquest es puguin obtenir, es troben subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sens prejudici de que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Itèquia S.L. es reserva el dret a efectuar canvis en el website sense fer cap avís previ, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, pel que li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el software, els texts, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Itèquia S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, es prohibeix totalment, tret de que hi hagi una autorització expressa per part de Itèquia S.L.. L’usuari, únicament i exclusivament, pot fer servir el material que aparegui al website per al seu ús personal i privat, prohibint-se la seva utilització amb finalitats comercials o per a qualsevol altre ús que no sigui el personal i privat.

Itèquia S.L. és respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, li agrairem que contacti amb Itèquia S.L., enviant un correu electrònic a l’adreça , indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’onze de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que la pàgina web corporativa d’Itèquia S.L. es troba allotjada al domini itequia.com, propietat de la societat Itèquia S.L.

Itèquia S.L. es una Societat Limitada. La seva seu social, a efectes de notificacions, es troba a Barcelona, a la Rambla de Catalunya 38, Planta 2, 08007, CP: 08019 amb NIF: B-65.245.201.

Itèquia S.L. és una societat inscrita al registre mercantil de Barcelona, TOM 41670, FOLI 0023, FULL 392644, INSCRIPCIÓ 1.

Itèquia S.L. realitza activitats de prestació de serveis informàtics. Per establir una comunicació directa i efectiva amb Itèquia S.L. pot telefonar al número (+34) 93 611 20 51 o enviar un correu electrònic a l’adreça indicant a l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Itèquia S.L. ha incorporat al website enllaços a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament el de facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès mitjançant Internet. Aquestes pàgines web no pertanyen a Itèquia S.L., i Itèquia S.L. no fa una revisió dels seus continguts, pel que, Itèquia S.L. no pot fer-se responsable dels seus continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Itèquia S.L. es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits al website. Per això, si considera que la inclusió d’aquests enllaços al website poguessin estar violant els seus drets, li agrairem que es posi en contacte amb Itèquia S.L., enviant un correu electrònic a l’adreça indicant a l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament Itèquia S.L. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre com aplicable l’esmentada autorització general, els enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per sí mateix, cap mena de d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Itèquia S.L. de la pàgina que efectua l’enllaç.

No obstant això, en qualsevol moment Itèquia S.L. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense que hagi de fer cap tipus d’al·legació. En tal cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç, haurà de procedir a la seva supressió de forma immediata, tan aviat com rebi la notificació de revocació de l’autorització, emesa per Itèquia S.L.

COOKIES

Per veure la política de cookies del website, l’emplacem a que s’adreci a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies emprades, la seva finalitat, i sobre com pot bloquejar-les

PROTECCIÓ DE DADES 

Per consultar el detall sobre la identitat del responsable del tractament, els tractaments de dades personals que efectuem, les finalitats amb què s’efectuen els tractaments, els períodes de retenció i sobre l’exercici dels seus drets, l’emplacem a que es dirigeixi a la secció concreta del website on es descriu la política de privacitat.