Arquitectura de la informació: Què és i quines són les seves funcions.

Què és la arquitectura de la informació?

Una part important del disseny de l’experiència d’usuari (UX) és la arquitectura de la informació (IA). La IA és el procés de decidir com organitzar les parts d’un producte perquè sigui comprensible i significatiu. Un bon punt de partida és veure el que l’organització sense ànim de lucre, The Information Architecture Institute, defineix com a IA:

 

L’arquitectura de la informació consisteix en ajudar les persones a comprendre el seu entorn i a trobar el que busquen, tant en el món real com en línia.

 

En resum, la IA és el procés de convertir alguna cosa de confusió en claritat a través de la solució de problemes i la organització. La IA va començar a formar-se a la dècada de 1970, quan XEROX Labs va parlar sobre la necessitat de pràctiques d’estructuració de la informació. Després, el 1998, els autors Peter Morville i Louis Rosenfeld van publicar un llibre titulat Information Architecture for the World Wide Web.

L’arquitectura de la informació funciona a tots els nivells, des de la visió de com s’ha d’estructurar i fluir el lloc web fins al nivell micro, on es decideix com s’ordenen els resultats de cerca, així com la estructura tipogràfica.

Pilars sobre els quals es sustenta l’arquitectura de la informació

Morville identifica tres pilars fonamentals sobre els quals es basa l’arquitectura de la informació.

 

Information-arquitecture-concepts

 

La intersecció d’aquests tres conceptes es coneix com a ecologia de la informació, el que dóna lloc a un entorn d’interdependència que varia segons el negoci.

Perquè l’arquitectura de la informació sigui realment efectiva, és necessari crear contingut tenint en compte tant als usuaris com al context en el qual es troba l’empresa i el projecte.

En resum, podem identificar els següents temes clau relacionats amb l’arquitectura de la informació:

Contingut: 

 • Textos, imatges, gràfics, contingut en audio, etc
 • Mapatge de les pàgines o pantalles
 • Estructura
 • Taxonomia
 • Volum de la informació

Usuaris: 

 • Personalitat
 • Necessitats
 • Comportament de cerca de la informació
 • Experiència d’ús
 • Tasques que desitgen executar en la teva aplicació

Context:

 • Model de negoci
 • Objectius del projecte
 • Tecnologies i metodologies de desenvolupament
 • Recursos (capital, persones, equips, entre altres)
 • Restriccions.

 

Ara ja tenim més clar el que és aquesta disciplina. Però, com s’aplica en el dia a dia d’un dissenyador?

Per aprofundir en aquest tema, és important conèixer les metodologies de l’arquitectura de la informació.

Metodologia de l’arquitectura de la informació

Després de comprendre què és l’arquitectura de la informació i com pot ser beneficiosa, és important conèixer les metodologies utilitzades en aquesta disciplina per optimitzar els llocs web.

Entre les metodologies més comunes, es troben:

 • Estructures jeràrquiques: És recomanable crear diagrames per visualitzar les estructures i com es relacionen entre si.
 • Wireframes: Aquests són models o prototips esquemàtics que representen la vista de l’usuari. Són útils per planificar la disposició del contingut i la funcionalitat del lloc.
 • Taxonomia: En arquitectura de la informació, la taxonomia és la forma de nomenar els continguts i la seva forma d’agrupar-se. La millor forma per ordenar-ho és fer targetes amb la informació i anar-les nomenant a mesura que vagis classificant-la.
 • Inventari de contingut: Un inventari permet recopilar tota la informació que s’ubicarà al lloc web. Aquest document és útil per no perdre res i estructurar adequadament la informació.
   

4 Sistemes de Rosenfeld i Morville

Aquests són precisament els 4 sistemes dels quals parlen Rosenfeld i Morville en el seu llibre Information Architecture: For the Web and Beyond  (considerada la bíblia d’aquesta àrea):

 

 • Sistema d’organització: fa referència a com s’estructura i categoritza la informació per facilitar el seu accés i comprensió per part dels usuaris. Inclou, per exemple, el menú de navegació d’una pàgina web, amb les seves categories i subcategories. Organitzem la informació perquè els seus usuaris trobin les respostes que busquen, i també per donar-los context que els ajudi a entendre aquestes respostes.
 • Sistema de navegació: aborda les relacions que s’estableixen entre els diferents continguts per facilitar el trànsit dels usuaris i garantir la seva orientació. Un bon sistema de navegació permet als usuaris saber on estan, on poden anar i també tornar enrere. A més, proporciona context i confiança perquè continuïn explorant.
 • Sistema d’etiquetatge: es refereix a la representació a través d’etiquetes (text i/o icones). En aquest sentit, l’objectiu de les etiquetes és transmetre el significat que representen de manera eficient, ocupant l’espai estrictament necessari a la pàgina i a la ment dels usuaris.
 • Sistema de cerca: Aplica com facilitar la localització de la informació. El sistema de cerca ajuda als usuaris a cercar i trobar informació.

 

Com ja es pot deduir, definir l’arquitectura de la informació d’una app o de lloc web és una tasca complexa. Per això, per abordar-la és fonamental partir d’un enfoc centrat en l’usuari utilitzant tècniques d’investigació que ens permetin dissenyar un entorn realment útil per a les persones que ho utilitzaran.

 

Information-arquitecture-example

La importància de l’arquitectura web sòlida i adaptable en l’entorn digital actual

En resum, és fonamental establir una bona arquitectura per al teu lloc web des del principi, considerant la importància del SEO en el seu disseny i desenvolupament. A més, és necessari seguir optimitzant-la a mesura que el lloc creix i evoluciona, actualitzant els enllaços interns i adaptant-se a les tendències actuals en quant a la cerca i la usabilitat dels usuaris. En altres paraules, no n’hi ha prou amb crear una estructura sòlida, sinó que és necessari continuar millorant-la i adaptant-la a les necessitats i canvis de l’entorn digital.

Sigui quines siguin les necessitats del teu projecte, pots contactar amb nosaltres i t’ajudarem en el disseny del teu producte o servei.

Registra't a la nostra newsletter​

  En què et podem ajudar?